Niemols ohne Alaaf...


Aktuelles & Presse

Wat de schwatz op wieß en d'r Zeidung lies,
dat es wohr, dat es wohr, dat es wohr.
Wat se deck un fett en d'r Schlaachzeil hät,
dat es wohr, dat es wohr, es dat klor?
Wat de schwatz op wieß en d'r Zeidung lies.
Un wat hänge bliev bei dir am Eng
es d'r Dreck an dinger Häng.

Text: H. Knipp, Bläck Fööss


 

Kontaktformular 

E-Mail
Karte